Анахронизам

Шта је анахронизам:

Анакронизам се састоји од хронолошке грешке, када се одређени појмови, предмети, мисли, обичаји и догађаји, на пример, користе за приказивање различите епохе од оне којој заправо припадају .

Анакронизам карактерише неусклађеност и неусклађеност између посебности различитих епоха, када су фактори који су сваки пут погрешно помијешани у истој нарацији.

На пример, може се рећи да је опис аутомобила у причи која је постављена током средњег века анахронизам, јер би се први аутомобили производили само у деветнаестом веку.

Анакронизми се могу појавити у историјским приказима, књижевним наративима и другим уметничким делима, као што су слике, филмови, позоришта и слично, било да су засновани на "стварним чињеницама" или фикцији.

Иако је занимљив алат у умјетности, анакронизам је велики изазов за историчаре и истраживаче, јер постаје тешко разумјети одређене старе мисли и концепте са становишта сувремености.

Када се неки историјски догађај анализира на основу постојећих концепата о одређеној теми, истраживач врши анакронизам, јер су мисли и идеје о одређеној теми у прошлости биле другачије него што су данас.

Анацхронистиц

Ово је придјев који квалифицира нешто што се сматра апсолутним и ретроградним за одређено вријеме, директно повезано с хронолошком грешком, односно анакронизмом.

Међу неким од главних синонима анахрони су: старомодни, застарјели и архаични.