Стате Грант

Шта је државни грант:

Државна субвенција је финансијска помоћ коју нуди држава нација, било као облик подстицаја, спонзорства или помоћи у трошковима.

Државне субвенције се додељују јавним или приватним институцијама које траже помоћ за покривање трошкова и трошкова. Ови грантови се могу подијелити у двије категорије: социјални грантови и економски грантови, како је утврђено законом.

Међутим, као што је наведено у Савезном закону бр. 4.320 од 17. марта 1964. године, једино социјалне и непрофитне институције имају право на приступ овој бенефицији.

"Параграф 3. Субвенције, у смислу овог закона, сматрају се трансферима намијењеним за покривање трошкова трошкова ентитета корисника, при чему се разликују као:

И - друштвене субвенције, оне намењене јавним или приватним институцијама добротворне или културне природе, а не за профит;

ИИ - економске субвенције, оне намењене јавним или приватним компанијама индустријског, комерцијалног, пољопривредног или пасторалног карактера.

Закон даље наводи да ће само институције за које се процени да имају задовољавајуће услове рада имати право да добију грантове.

Види такође значење Гранта.