Социјална доктрина

Шта је социјална доктрина:

Социјална доктрина је скуп принципа који треба да послуже као основа за добро и потпуно функционисање друштва .

Социјална доктрина има за циљ да формулише идеје, темеље или системе који помажу у такозваним "социјалним питањима", тј. Скуповима израза који карактеришу друштвене неједнакости.

Сазнајте више о значењу друштвеног питања и друштвеној неједнакости.

Дефиниције друштвених доктрина обично су суштински повезане са моралним, етичким и религијским питањима.

Социјална доктрина цркве

У теологији, црквена друштвена доктрина се састоји од скупа вјеровања и поступака који су прикладни за сваку религијску доктрину, с циљем дефинирања принципа (тј. Онога што је "исправно" и "погрешно") начина живота у друштву.

Разлика између друштвене доктрине цркве и друштвене доктрине уопште је управо у веровањима религиозног појединца, због чега његова верска вера утиче на то како он делује и комуницира са друштвом.

Социјалне доктрине, претежно, обично су инструменти подучавања и дисциплине како да дјелују, мисле и понашају се у друштвеном контексту у који је уметнут.

Види и значење доктрине.