Хомилетицс

Шта је хомилетика:

Хомилетика се сматра уметношћу проповедања, односно употребом принципа реторике за специфичну сврху разговора о садржају хришћанске Библије .

Етимолошки, хомилетика потиче од грчког Хомилетикоса, који је потом настао из хомилоса, што значи "мноштво" или "скуп народа".

Овај термин је на крају довео до појма хомилија, што значи "говор у сврху задовољства".

У седамнаестом веку, хришћанство је искористило основне карактеристике реторике коју су створили Грци и довело до цркве, дајући име хомилетици.

Хомилетичке студије су праћене теолозима, који уче да припремају и презентују библијске проповеди и проповеди на ефикаснији и занимљивији начин да очаравају јавност.

Када се правилно примењују, хомилетици помажу да се оријентација доведе до звучника, што омогућава боље разумевање текста слушаоцу.

У том смислу, хомилетика је суштински повезана са концептом херменеутике, која се састоји у техници објашњавања и тумачења текста или дискурса.

Тренутно, постоје курсеви и радионице искључиво оријентисане на обуку оних који су заинтересовани да се баве уметношћу хомилетике.

Види и значење Херменеутике и Реторике.