Аутотропхс

Шта су аутотрофи:

Аутотрофи су жива бића која производе сопствену храну, односно могу да синтетишу органска једињења из неорганских једињења путем фотосинтезе или хемосинтезе.

Реч "аутотроф" потиче од грчких термина аутос = сопствени и тропхос = храна.

Аутотрофи су биљке, алге и неке бактерије. Ова бића чине основу ланца исхране и служе као храна за друга жива бића која нису у стању да произведу своју храну (хетеротрофи).

У прехрамбеном ланцу, аутотрофи се обично називају произвођачи, док хетеротрофни организми могу играти улогу потрошача или разлагача.

Аутотрофна бића и фотосинтеза

Фотосинтеза је процес којим поврће, аутотрофни организми, синтетизују своју храну, формирајући молекуле глукозе које ће касније бити коришћене за изградњу и одржавање њихових ћелијских активности.

Фотосинтеза је хемијски феномен у коме се светлосна енергија претвара у хемијску енергију кроз низ сложених хемијских реакција.

Ријеч фотосинтеза значи састављање твари из свјетла, гдје "фотографија" = свјетло и "синтеза" = синтетизирају. Може се представити следећом хемијском једначином:

Друга аутотрофна бића која не изводе фотосинтезу црпе енергију из неорганских хемијских реакција, у процесу који се назива хемосинтеза.