Еукариоте

Шта је Еуцарионте:

Еукарионте је једноћелијско или вишећелијско биће које има библиотеку (нуклеарну мембрану), тј. Њено ћелијско језгро је одвојено од цитоплазме мембраном, за разлику од прокариота, који немају библиотеку.

Реч "еукарионте" је формирана од грчких термина еу = "труе" + карион = "цоре".

Протозое, алге, гљиве, биљке и животиње су примери еукариотских бића чија величина ћелија варира од 10 до 100 μм.

Еукариотске ћелије имају два различита дела: цитоплазму и језгро, између којих молекули циркулишу у оба смера.

Они имају много сложенију структуру од прокариотских ћелија, поред тога што су већи. Најважнија особина еукариотских ћелија је њихово богатство у мембранама.

Када је присутан, ћелијски зид је хемијски једноставан (биљке и гљиве). Рибозоми су распоређени у ендоплазматском ретикулуму, у митохондријима иу хлоропласту.

Гликокаликс, зона богата угљеним хидратима на површини ћелија, присутна је у животињским еукариотским ћелијама.

ДНК еукариота има вишеструке хромозоме, је линеарна и хистонска. Они користе мејозу и митозу као облик дељења ћелија.