О нама

Шта је заједница:

Заједница је женска именица која се користи у различитим чулима. То је локална група, промјенљиве величине, састављена од људи који заузимају географски дефинирану територију и уједињени су истим културним и историјским насљеђем.

Генерално, заједница је дефинисана као конститутивна јединица већег друштва, али племенска друштва, која се могу сматрати прототипом заједница, често представљају самодовољне и суверене јединице.

Заједнице се разликују по величини и организацији, од веома различитих типова до села или великог града. Између ове двије крајности посматра се велики број средњих заједница, гдје све оне представљају заједничке особине: дефинисано станиште и друштвене институције довољно развијене да задовоље потребе становништва.

Заједница је група људи који живе у истом географском подручју, руралном или урбаном, уједињени заједничким интересима и који учествују у општим животним условима.

Појам заједница још увијек се користи за упућивање на врло интиман облик удруживања, високо интегрирану групу у којој су чланови међусобно повезани са симпатијама. У том смислу, свака група може да формира заједницу, на пример, заједнице које живе под истим верским уверењима.

Заједница је нова деноминација која се користи за означавање неке бразилске фавеле, након политике урбанизације коју они виде.