Легитимитет

Шта је легитимност:

Легитимност је карактеристика која се приписује свему што је у складу са оним што је наметнуто правним нормама и сматра се добром за друштво, то јест, све што је легитимно.

Нормално, ово је обиљежје које се у великој мјери бави правним контекстом, у којем се наводи да се ситуација или феномен сматра исправним према параметрима које успоставља систем закона и норми.

У том смислу, легитимност неке радње или процеса се дешава када је у складу са нормама које је претходно утврдила надлежност. Добар примјер су потписи уговора о раду, који морају бити успостављени у складу са одговарајућим законима.

Међутим, легитимност се може односити и на карактеристике нечега што је у складу са моралним законима друштва, као што су правда, разум, између осталих.

Може се користити у безбројним ситуацијама у вези са политичким, судским, економским, социјалним или свакодневним аспектима људи, као што су очинство, брак, итд.

У овим случајевима, везе се могу наћи у различитим околностима у складу са законом да би се сматрале легитимним. Очинство, на примјер, које треба признати, захтијева директну везу крви кроз ДНК тестирање, што се може тражити кроз правни процес.

Реч легитимитет потиче од латинског назива легитимаре, што значи "спровођење закона".

Узроци легитимности

Легитимност се може састојати и од правног атрибуирања које даје особи да поступа у расправи о одређеној правној ситуацији у спору. То је такозвани легитимитет ад цаусам или процедурални легитимитет .

У овом случају, особа којој је додијељен овај задатак није дио процеса, али ће бити ко ће провјерити и преиспитати да ли постоји легитимност унутар онога што ће се расправљати на суду. За то је потребно успоставити однос између легитимног и онога о чему ће се расправљати.

У принципу, у судском процесу могу се понашати само људи који су повезани са представљеним чињеницама.

На овај начин се приписује активни легитимитет онима који су претрпјели штету или су лишени права. Пасивни легитимитет даје се само лицу које се кривично гони, ако је оно оно које је проузроковало штету или оштећује право које се остварује у поступку.

Када закон даје легитимитет једном субјекту, који је по правилу носилац права, то је искључиви легитимитет . Већ када се приписује више од једног субјекта, он постаје конкурентан легитимитет .

Већ ако се приписивање легитимитета даје носиоцу правног односа и то одговара легитимном који ће се бранити у своје име, то ће бити обичан легитимитет .

У изузетним случајевима, када се легитимитет даје неком ко може ићи на суд у своје име, али да брани интересе других, то се назива изванредним легитимитетом или заменом.

Легитимност и законитост

Иако је однос између легитимности и законитости веома близу, обе речи имају различита значења.

Док се легитимност бави аутентичношћу и оправдањем са општом вољом, кроз закон, законитост је извршавање радњи у складу са правним принципима.

То је врло уобичајено, посебно у правној арени, чини се да су повезане, јер не може се порећи да је све што је легално вјероватно легитимно.

Добар примјер за то је оно што се дешава у јавној управи, гдје се идентифицирају легитимност и законитост, јер је закон, за управника, средство које преноси легитимитет на своју функцију и своје поступке. То јест, у управи је легитимно само оно што је легално, али није све што је легално легитимно.

Сазнајте више о јавној управи и принципима јавне управе.

Синоними за легитимидаде

Може се заменити синонимима као што су:

 • оригиналност;
 • аутентичност;
 • лидимидаде;
 • истинитост;
 • законитост;
 • правда;
 • законитост;
 • валидност;
 • јурицидаде;
 • законитост;
 • оправдање;
 • усклађеност;
 • релевантност;
 • прихватљивост;
 • прихватљивост;
 • разумност;
 • логика;
 • прикладност;
 • гроунд;
 • кохерентност.

Види и значење аутентичности и правде.