Тертулиа

Шта је Тертулија:

Тертулија је женска именица и значи поновно окупљање породице или пријатеља . Такође се може класификовати као колектив интимних људи окупљених у исту сврху .

Нормално, тертулије имају уметничку и дидактичку конотацију, као простор за креацију и филозофску дискусију.

У јужном дијелу Бразила, тертулије су познате по тренуцима прославе и јачања јужног регионализма.

Музички и певачки фестивали такође формирају тертуле, које се могу организовати и одржавати у школама, друштвеним центрима или у изолованој породичној групи.

Штавише, у школама, тертулије имају велики значај за развој уметничког и критичког смисла појединца кроз активности играња.

Књижевна удружења или простори за дискусију о пјесничким књигама, фиктивним или не-фиктивним, такође се могу сматрати тертулијама. У овом случају, дискусија би била мања књижевна групација (са мање учесника) од књижевне академије или књижевне аркадије.

Најчешћи терцијарни синоними су: састанак, скупштина и пленарна сједница.