Повраћај новца

Шта је реституција:

Повраћај има значење повратка . Ријеч се користи да означи чин враћања нечега што припада другој особи или враћање изгубљеног.

Друго значење речи реституције је да се предмет или ситуација врати у првобитно стање.

Повраћај се може користити и за отплату дуга, за добијање одштете или за враћање новца.

Ријеч долази од латинског реститутио.онис, што значи "вратити" или "вратити".

Постоје заједнички синоними за реч: повраћај, повраћај, поништавање, обнављање и повратак. Они могу бити антоними реституције: одузимање, изнуђивање, изумирање, емболија и одржавање.

Научите значење Снеак.

Ова реч се такође много користи у вези са порезом на доходак. Поврат пореза на доходак је повраћај дијела пореза који је наплаћивао порески обвезник.

Обрачун враћеног износа у ИР поврату врши се након анализе прихода између пореског обвезника и трошкова које је он навео.

Више о значењу пореза на доходак и пореза.