Неед

Шта је потребно:

Неопходност је оно што је неопходно, то јест да је неопходно, да је корисно, да се не може оставити да буде или да буде.

Нужност је женска именица која именује оно што је неизбјежно, есенцијално, фундаментално, које има велику важност, а то мора бити учињено или испуњено дјеловањем, наметањем или обавезом.

Осјећати потребу је потреба за нечим, недостатком, пропустити оно што је потребно или оно што је неопходно за живот или добити средства за очување. Осећати потребу је оно што апсолутно ограничава.

Они који су у невољи је онај који трпи оскудицу роба потребних да се одржи. "Екстремна потреба" је ситуација сиромаштва, просјачења, тачности, сиромаштва, сиромаштва и биједе.

Потреба је популаран израз који се користи за именовање функција које обавља екскреционни систем.

Економска нужност је сензација која води појединца да из вањског окружења повуче ресурсе који су одговарајући за очување његовог живота и подизање нивоа овог.