То аттенуате

Шта се смањује:

Смањење је прелазни глагол који значи смањити или смањити интензитет, количину, активност, ефекат или вриједност некога или нечега.

Синоними атенуара могу бити: ослабити, ублажити, олакшати, умирити, ублажити, ослабити, смањити, ослабити, умањити, смањити, итд.

Неки антоними пригушења су: отежавају, наглашавају, јачају, појачавају, појачавају, повећавају, увећавају, затежу, мешају, раздражују итд.

Умањење звука такође може да смањи видљивост нечега, на пример: ослабити стријке или ублажити тамне кругове.

На енглеском језику, глагол аттенуар се може превести умањеним или ублаженим. Ек: У последњим месецима свог живота, он је узимао јак лек како би ублажио (ублажио) бол. У последњим месецима свог живота, он је узимао веома јак лек за ублажавање бола.

У правном контексту, постоје олакшавајући фактори казне, то јест, да се смањи или смањи казна или степен кривице реју. Према бразилском Казненом закону, ако оптужени сарађује са истрагом или ако спонтано призна злочин, његова казна може бити ублажена.