Монополизовати

Шта је монополизација:

Монополизација је директни прелазни глагол који значи да доминира, да има ексклузивност за себе, да се истиче, да привуче пажњу без давања могућности другом. На примјер : монополизирање разговора, монополизација странке, монополизирање састанка итд.

Монополизација, у тржишној економији, ствара посебан услов несавршене конкуренције, у којој једна компанија монополизира тржиште за одређени производ или услугу, успостављајући повећање цијена.

Монополизирати је промет, експлоатацију или посједовање ексклузивних права или привилегија, практицирање монопола, тј. Када једна компанија експлоатира на увредљив начин продају производа или пружање услуге без конкуренције. То је имати мајсторство на тржишту.

Монополизовати значи сакупити одређену робу, односно повући из промета одређени производ, како би наметнули високе маркетиншке цијене.

Монополизовати је да се направи или има монопол - ситуација у којој тржиште доминира монополска структура, гдје су цијене фиксиране од стране монополистичке компаније, а не закони тржишта, гарантирајући им суперлуцрос. Већина земаља има низ закона који спречавају формирање монопола.