Антонимо

Шта је Антони:

Антони је мушка именица или придев који описује реч која има супротно значење у односу на другу реч . На пример: скуп је антоним за јефтино. Антоним је супротност синонима.

Што се тиче етимологије, ријеч антоним долази од грчког, са спојем анти (што указује на нешто супротно или супротно) и онимиа (што значи име). Дакле, антоним је реч која има супротно значење од друге.

Реч антоними изражава карактер речи које су анонимне или супротног значења између две речи.

Примери антонима

 • лепа и ружна;
 • добро и лоше;
 • понизни и арогантни;
 • бол и задовољство;
 • мирна и нервозна;
 • мокро и сухо;
 • добро и зло;
 • једноставна и компликована;
 • топло и хладно;
 • мудри и незналице;
 • сиромашни и богати;
 • млади и стари;
 • пријатељ и непријатељ;
 • лако и тешко.