Фунцтион

Шта је функција:

Функција је женска именица која означава позицију, вјежбу, мисију, задатак, корисност, разумијевање .

Функција речи је именица која дефинише различита значења. У оквиру биологије, функција је правилно дјеловање органа или система, који дјелује на очување живог бића. То може бити и рад инструмента или машине, извођење положаја, услуге или заната.

У граматици, функција је улога ријечи у молитви.

У математици, функција је било која подударност између два или више скупова. То је кореспонденција између домена две варијабле. Неке од најпознатијих функција су: експоненцијална функција, квадратна, инверзна, итд.

У хемији, функција је груписање атома који приписује класи супстанци, у чијим је молекулама присутан, одређено и мање или више једнообразно хемијско понашање.

У Бразилу, функција је регионални израз који значи плесање, плес, забава, фанданго, радостан састанак.

У правном подручју, функција је свака од великих подјела дјелатности државе, у остваривању њених правних сврха (законодавна, судска, управна или извршна функција). То су и право, обавезе и дужности особе у оквиру њихове специфичне професионалне активности.