За доказ

Шта је доказ:

Докази показују да је то да се представи на начин који не оставља никакве сумње, схвата се одмах и разграничава спорове.

Доказ је директан прелазни глагол, што значи јасно показати, доказати, показати са поуздањем, са доказом, са тачношћу.

Неки синоними које треба истакнути су: показивање, откривање, доказивање, истицање, истицање, доказивање итд.

Докази показују да је доказ да је било који аргумент који је неоспоран, да се остави без сумње, да се да изјава.

Докази су такође нешто што треба нагласити, јесте да се истакне, да се истакне нешто од већег значаја.

На енглеском језику, глагол за доказ је преведен доказима . Ек: Користећи фотографије, могли смо доказати да је она била на мјесту злочина. На фотографијама смо могли да докажемо да је била на месту злочина.