Надокнада

Шта је надокнада:

Надокнада је чин или ефекат надокнаде, односно извршења одштете, одштете, накнаде . То је именица мушког рода која се односи на плаћање неке повреде узроковане догађајем који је претходно претрпео.

Надокнада одређеног износа може да садржи неколико аспеката, на пример:

Накнада за плаћање је предвиђена Кодексом о заштити потрошача, који одређује да је добављач робе или услуге дужан да врати потрошача када производ не представља савршене услове употребе, или чак и када услуга није извршена .

Надокнаде би требало да врше и енергетске компаније, када дође до електричног удара који проузрокује штету на електричној опреми.

Накнаде које неправилно наплаћују клијенти од стране финансијских институција треба да се наплаћују.

У колизијама у вези са транспортом, обавеза је кривца да врати укупну вредност штете.