Ионизујте

Шта је ионизовано:

Ионизација је акција одвајања или претварања у ионе . У области хемије, јон, јон или јонит је електрично набијена честица, атом или молекул. То је било који део атома или молекула који је замењен применом енергије.

Ионизација је процес трансформације атома неутралног набоја у њихове одговарајуће јоне . Енергија потребна за ову трансформацију варира у зависности од елемента.

Формирање јона атома или молекула може се појавити на неколико начина. У одређеним хемијским реакцијама процес јонизације се одвија преносом електрона.

Сваки атом је електрично неутралан, јер има исти број протона и електрона. На исти начин, супстанце које формирају групе атома имају и еквилибријум електричног набоја, које су електрично неутралне,

Међутим, у тренутку када атом или група атома изгуби или добије електроне, престаје да има неутралност и претвара се у ионе. Када губимо електроне, атом или група атома ће имати позитиван набој и ако добијете електроне, набој ће бити негативан.

На пример, атоми хлора реагују са натријумовим атомима да формирају натријум хлорид, са преносом електрона из натријума у ​​хлор, формирајући натријумове јоне (На +) и јоне хлора (Цл -).

Сазнајте више о Ионима.