Материјализам

Шта је материјализам:

Материјализам је став људи који схватају да је све материја и да имају живот фокусиран искључиво на материјална добра . Присталице материјализма се називају материјалистима .

Материјализам у филозофији

Материјализам у филозофији је систем који признаје да су такозвани материјални конкретни услови довољни да објасне све појаве које су представљене истраживању, укључујући менталне, друштвене и историјске појаве.

Хисторицал Материалисм

Историјски материјализам је друштвено-филозофска доктрина која сматра да су облици економске производње једини стварни фактори који одређују историјски и друштвени развој. Друге културне сфере, као што су религија, морал, закон, држава, наука, уметност и филозофија, само су извођења која представљају неку врсту надградње над економском инфраструктуром. Порекло историјског материјализма повезано је са немачким филозофом Карлом Марксом (1818-1883).