Да одобрим

Шта је Хомологар:

Подржати је да се потврди, легитимира или одобри, од стране судског или управног органа, одређена одређена дјела, како би они могли произвести свој правни учинак. Хомологација званично признаје нешто.

Хомолог је прелазни глагол, који се коњугира на исти начин као и глагол. Да би се хомологирало средство да се успостави исправна реченица неког процеса који се изјашњава, прихваћање захтјева.

Да се ​​одобри раскид уговора о раду је процес који мора да присуствује надлежни синдикат, који ће водити и разјаснити запосленог и послодавца о поштовању закона који регулише оставку.

Да би се одобрило такмичење, да би то било ваљано, од стране администрације исте, након што је верификована његова законитост.

Одобрење стране казне је чин који мора изрећи Виши суд правде (СТЈ), након што одобри извршење стране казне на националној територији и потврди да она испуњава све законске услове.