Праке

Шта је Праке:

Праке значи рутину, установљену и честу процедуру, што се обично практикује .

Праке је женска именица која означава шта је обичај, што се ради на уобичајени, свакодневни начин.

Праке је сваки ритуал који се изводи са истом фреквенцијом, то је поступак који остаје исти дуже вријеме и постаје рутина.

Реч праке има своје порекло у латинском " пракис ", на тај начин се пише са (к), а не са (цх).

Уобичајено је у форматирању текста, у сврху истицања неких ријечи или фраза, користити подебљане ознаке, наводнике, курзив итд.

Административне праксе су процедуре, рутинске норме усвојене у јавним службама у свакодневном животу.

Академска пракса је име које су добили ветерани ветеранима на свеучилиштима у Португалу.