Цогенте

Шта је Цогенте:

Когенте значи оно што је рационално неопходно, то је придјев који квалифицира оно што се нужно мора поштовати.

У правном подручју, цогенте се односи на правила која се морају у потпуности поштовати, чак и ако странке имају аргументе против неке чињенице.

Когентна норма је она која постаје обавезна, на принудан начин, чак и ако ће ограничити вољу појединца на коју се односи, ако постоји узрочна веза за норму која утиче на њу.

Уставна уставна норма је она која има императив, који не допушта различите диспозиције. Они су подељени на обавезне и забрањене. Обавезни обавезују, а забрана забрањује одређена понашања.

Цогенте, у филозофији и логици, значи аргумент чије су претпоставке истините и изузетно потребне, прихватљиве и чврсте. Когентни аргумент је онај који је наметнут логиком.