Преамбула

Шта је преамбула:

Преамбула је именица која представља увод, почетак или почетну изјаву . Термин преамбула може се односити на увођење текста, документа, музике, у предговор књиге или на почетни дио закона.

Преамбула књиге је кратки текст који претходи првом поглављу и садржи кратко објашњење садржаја о којем се говори у књизи. Уобичајено је да преамбула показује како је текст структуриран или како су поглавља подијељена.

Када се говори о пјесми, преамбула је интро звук који је представљен прије почетка главне пјесме. Музичка преамбула се такође може назвати уводом.

Израз "говори без увода" значи директан разговор, без одлагања или без "пуњења кобасица".

Термин је именица мушког рода која потиче од латинског праеамбулуса, што значи "шта хода напред".

Они су синоним за реч: предговор, увод, увод, увод, почетак, пролог и мени.

То су преамбулни антоними: епилог, закључак, затварање и затварање.

Преамбула Устава СРЈ

Савезни устав има преамбулу коју су написали чланови Уставотворне скупштине који су радили на расправи и састављању закона.

У уставној преамбули изражени су циљеви, принципи, вриједности и идеје које су узете у обзир приликом израде текста Устава.

Ова оправдања, описана у преамбули, јасно показују које су политичке, друштвене и економске вриједности које Устав жели заштитити.

Види и значење увода.