Да трансцендирамо

Шта је Трансцендер:

Трансценд је транзитивни и непрелазни глагол који значи да се уздигне изнад вулгарног, да превазиђе, да иде даље или превазилази нешто .

Према психологији, трансцендирање се односи на мисли и емоције, а способност људског бића је да превазиђе одређене препреке, постајући надређена неким околностима.

Трансценденција се такође може посматрати као чин разликовања од других појединаца на позитиван начин, достижући виши ниво у датом раду или контексту.

У филозофији, трансцендирање значи превазилажење граница знања и оно што је трансцендентно повезано са чистим разумом, који претходи свим искуствима.

Трансценденција

Концепт трансценденције се односи на когнитивну активност која се састоји од преласка из принципа знања у екстерни закључак. У филозофији она представља антоним иманенције.

Према метафизици, трансценденција претпоставља постојање другачије стварности у квалитативном смислу и независно од природног света и људске свести.

Према егзистенцијалној филозофији и феноменологији, трансценденција има улогу дефинисања структуре свести, посматрајући свест као интенционалност и отвореност према спољашњем свету.