Непристрасно

Шта је непристрасно:

Непристрасан је дво-родни придев који описује особу или ентитет који није парцијалан, значи неко праведан, праведан, праведан или неутралан .

Непристрасност је суштинско питање у правди . У случају суђења, окривљени има право да му се суди непристрасно, то јест, није ни предрасудно нити фаворизирано због вањских околности. Принцип непристрасности судије служи за потврђивање процеса, тако да је правда учињена. Према томе, непристрасни судија не показује никакву преференцију ни за једну од странака, већ је изнад њих и обавља своју функцију објективно и правично.

Непристрасност је карактеристика која се односи на различите области живота и може се верификовати у било којој особи или институцији која врши моћ или утицај. Новинар треба да напише истините и релевантне вести које су од јавног интереса, са јасно дефинисаним уредничким критеријумима и на непристрасан начин.

Бити непристрасан везан је за достојанство, што значи једнак третман између неколико појединаца или правична подјела робе. Ек: Моји родитељи никада нису били непристрасни. Оставио је све своје ствари мом брату.