Минуте

Шта је Минута:

Минута је прво писање документа или било којег писања. То је скица, скица текста. (Од латинске минуте).

Минута је такође цртеж који се прати у погледу терена, у подизању биљака.

Нацрт у судској пракси

Нацрт у судској пракси је петиција са којом жалба (жалба против стварне или претпостављене неправде), праћена излагањем чињеничног и правног разлога, о разлозима за реформу отежавајуће одлуке и, у зависности од случаја, индикацију делова за формирање ресурсног инструмента.

Нацрт уговора

Нацрт споразума је иницијална и привремена формулација уговора, у којој су наведени сви преговори уговорних страна.

Након што су преговори потврђени или су у неким параграфима направљене промјене, уз сагласност страна, саставља се формални уговор.

Минута у ресторану

У ресторанима, у Бразилу, то је оброк припремљен у овом тренутку, у минуту - "минута". Женски облик потиче од француског - "а ла минуте".