Охрабри

Шта је подстицање:

Охрабривање је прелазни глагол који значи анимирати, охрабрити, узбудити, стимулирати.

Чин охрабривања особе је да даје потицај, потицај тој особи да испуни одређени задатак. Охрабривање може бити повезано и са концептом мотивације. Када компанија жели да постигне неки одређени циљ, често често охрабрује своје запослене. Овај подстицај може бити морални или чак финансијски.

Охрабривање такође може бити начин да се некога подстакне да нешто уради пљачкајући га и говорећи му за шта је способан. Када се појединац охрабри, он се марљиво понаша и често је узбуђен.

На енглеском језику, глагол за потицање може се превести ријечима потицање, потицање или стимулирање . На пример: Ако желите да то уради, морате пронаћи начин да га охрабрите . "Ако желите да он то уради, морате пронаћи начин да га охрабрите."

Постоји неколико интернет страница на интернету са фразама и сликама охрабрења, које се дијеле са циљем охрабривања људи којима је то потребно.