Инференце

Шта је закључак:

Закључак је одбитак заснован на информацијама или образложењу које користи доступне податке да би дошло до закључка.

Закључак је логичан закључак који се заснива на тумачењу других информација. Закључак може значити и закључак из других перцепција или анализу једног или више аргумената.

То је женска именица и потиче од латинске инферентије .

Пример: Ако имам новца, путоваћу. Ако путујем, бићу срећан. Ако имам новца, бићу срећан.

Силогизам је модел расуђивања заснован на идеји дедукције из два премиса, то јест, то је врста закључивања.

Види такође значење силогизма.

Узрочно закључивање се догађа успостављањем каузалног односа (узрока и посљедице) између чињеница, од посматрања догађаја.

Пример: Киша пада. Након кише долази сунце. Онда би сунце требало да се појави ускоро.

Правила закључивања

Правила закључивања су методе које се користе за закључивање и долазе до закључка из једне или више познатих премиса. Основни аргументи (претпоставке) користе се за постизање вриједности (закључка).

Примери

  • Сваки пас је сладак. Марлеи је пас. Дакле, Марлеи је згодан.
  • Ако је Кс> 5 = П и Кс 5 = Кс <1.

У овом случају Кс> 5 = П и Кс 5 = Кс <1 је закључак.

Тектуал Инференце

Текстуални закључак се односи на разумевање читања. То значи тумачење елемената који су експлицитни и имплицитни у тексту, заједно анализира све што је написано и схвата централну идеју текста. Текстуални закључак може захтијевати претходно знање о теми читања.

Статистицал Инференце

Статистички закључци извлаче закључке из прикупљених података о узорку. Ови подаци се користе као основа за закључивање о одређеној ситуацији или хипотези. Ово је случај, на пример, са прикупљањем података у демографском попису.

Синоними за закључивање

  • Закључак
  • Импликација
  • Тхе
  • Индукција
  • Последица