Да изједначимо

Шта је једнаџба:

Екуатионар је прелазни глагол с поријеклом у латинској ријечи аекуатионем, што значи ставити у једнаџбу, цијенити, процијенити, размислити .

Чин изједначавања значи размишљање о одређеној проблематичној ситуацији, вршење њене процјене и покушај проналажења рјешења. Да бисмо пронашли ово решење, проблем се често сумира у једноставне теме.

У овом тренутку компанија не може да преузме тај ризик. Морамо узети у обзир све важне аспекте како не бисмо били изненађени у будућности.

У области науке, израз једнаџба је врло чест у хемији и математици. У хемији, постоји потреба да се изједначе и балансирају хемијске реакције, које се могу представити општим хемијским једначинама или јонским једначинама. У математици, једначина значи превођење проблема и њихово стављање у једнаџбе. Решавање једначине значи решавање дотичног проблема.