ДЦФ

Шта је ДЦФ:

Акроним ДФЦ означава Извештај о новчаном току, израз који се користи у рачуноводству за означавање рачуноводственог дела (основни извештај за анализу компаније) који доказује финансијску позицију компаније.

ДФЦ вам даје до знања које се промјене односе на приливе и одливе готовине који су се догодили у одређеном периоду, готовину, банку и непосредна финансијска улагања ликвидности компаније. Такође омогућава да се утврди резултат ових финансијских трансакција.

ДФЦ показује где су примењена финансијска средства компаније и која су порекла тих ресурса, што омогућава боље управљање приливима и одливима новца и избегавање одступања.

Извештај о новчаном току је веома важан за менаџера да анализира и процењује капацитете компаније, да припреми финансијски план који одговара тренутном стању и да одлучује о најповољнијим апликацијама за улагање финансијских ресурса компаније.