Рачуноводство МСФИ

Шта је рачуноводство по МСФИ:

Енглески акроним МСФИ - Међународни стандарди финансијског извештавања значи Међународни стандарди финансијског извештавања, у преводу на португалски.

МСФИ су скуп међународних рачуноводствених стандарда издатих и ревидираних од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (ИАСБ), чији је циљ стандардизација рачуноводствених процедура и политика међу земљама, побољшање концептуалног оквира и исто тумачење финансијских извештаја.

За анализу финансијских извјештаја на исти начин интерпретирају корисници (менаџери, инвеститори, аналитичари и институције), квалитативне карактеристике као што су јасноћа, поузданост, релевантност и равнотежа између трошкова и припрему финансијских извјештаја, имају исте критерије.

Одбор за рачуноводствене изјаве (ЦПЦ) је основан Резолуцијом ЦФЦ бр. 1, 055 / 05 са циљем издавања техничких изјава у циљу приближавања бразилског рачуноводства међународним стандардима.

Види и рачуноводствена начела.