То синг

Шта је Еленцар:

Слушање значи набрајање, каталогизирање, састављање листе, табеле или улоге. Означава чин стављања улоге или листе.

Цаст је синоним за "листу", "резиме", "каталог", "индекс". Такође представља скуп актера романа или драме.

У свакој ситуацији, када неко има задатак да наведе нешто, тражи се да се направи листа или да се наведу сви релевантни подаци.

На пример, за припрему извештаја о стажу потребно је навести све активности које се обављају у предузећу током одређеног периода. То значи да се мора направити листа, у овом случају са детаљним објашњењем сваке активности.

Други примјери употребе овог појма су:

  1. На последњем састанку са управним одбором, сви пројекти су наведени по приоритету.
  2. Бодовање права и дужности учесника је најважнији задатак у овом тренутку.
  3. Горе наведени примјери ће бити корисни у свакодневној примјени израза "еленцар".