БДИ

Шта је БДИ:

БДИ означава доходак из разлике у буџету који означава индиректне користи и трошкове (који се називају и бонус). Састоји се од елемента који сачињава буџет, који се обично остварује кроз стопе које утичу на трошак предузећа дефинисањем укупних трошкова.

БДИ мора покрити све трошкове пројекта, укључујући и планирану добит. У буџету, коначна цена предузећа одређена је директним трошковима и индиректним трошковима (БДИ). Директни трошкови су укључени у буџет и инхерентни су за извршење пројекта; Индиректни трошкови нису укључени у коначни производ, али су део укупних трошкова, нпр. Порези, камате, профити итд.

У БДИ, бенефиције одговарају коначној вредности коју процењује предузеће и индиректни трошкови су сви трошкови класификовани као такви у обрачунској години.