Гносиологиа

Шта је Гносиологија:

Гносиологија (или гносизологија) је део филозофије која проучава људско знање . Формира се од грчког термина " гносис ", што значи "знање" и " логос ", што значи "доктрина, теорија".

Може се схватити као општа теорија знања, у којој се одражава на слагање мисли између субјекта и објекта. У овом контексту, објекат је било шта изван духа, идеје, феномена, концепта, итд., Али субјект га посматра на свјестан начин.

Циљ гносиологије је да размисли о пореклу, суштини и границама знања, когнитивном акту (знању о акцији).

Епистемологија је такође теорија знања, али се разликује од гносиологије јер је повезана са научним сазнањима (епистеме), тј. Научним истраживањима и свим сродним принципима, законима и хипотезама.