Аерација

Шта је аерација:

Аерација значи вентилацију или обнављање ваздуха у затвореном простору. То је чин прозрачивања или аерације одређеног елемента. Састоји се од размене гасова између елемената који се емитују и атмосфере.

Систем аерације се може користити у различитим областима. У пољопривреди се проводи аерација тла, У биологији се проводи аерација биљних ткива, У кемији значи аерација разних супстанци.

У аерацији лекова је трансформација венске крви у артеријску, унутар плућа.

Н Пољопривреда, аерација земљишта се састоји од обнављања ваздуха тла кроз процес размене гасова између тла и атмосфере. Уклањањем вишка гасова као што су ЦО2 (угљен-диоксид) и други, евидентан је напредак у квалитету земљишта и повећана производња. Исти процес се може извести са водом.

Аерација значи и излагање вина околном ваздуху.