Вулнерабле

Шта је рањиво:

Рањива је нешто или неко ко је подложан да буде повређен, увређен или дотакнут . Рањиви је особа која је крхка и неспособна за неки чин. Термин се обично приписује женама, дјеци и старијим особама, које су осјетљивије према другим групама у друштву.

У друштву, угрожени појединац је онај који има другачије социјалне, културне, политичке, етничке, економске, образовне и здравствене услове од других људи, што доводи до неједнаке ситуације. Чињеница да постоје појединци у рањивој ситуацији узрокује неједнакост у друштву.

Рањив је термин који је такође присутан у бразилском кривичном праву у вези са силовањем . Угрожено силовање је злочин који је садржан у Кривичном законику и означава врсту насиља за угрожену особу, на примјер, дјецу и старије особе.