Стрицто Сенсу

Шта је Стрицто Сенсу:

Стрицто сенсу је латински израз који значи " у строгом смислу ". Користи се за указивање на то да се одређена интерпретација мора схватити у њеном стриктном смислу. Он је инкорпориран у друге језике и области студија као што су биологија, право, лингвистика, семиотика итд.

Лато сенсу је и латински израз који значи "у ширем смислу". Она се тумачи на супротан начин од "стрицто сенсу", јер се мора схватити у најширем и најширем смислу нечега.

У Бразилу су латински изрази "лато сенсу" и "стрицто сенсу" уведени у образовни систем како би се разликовали постдипломски курсеви краћег или дужег трајања.

Стрицто сенсу постдипломски курсеви обухватају магистарске и докторске програме који подлијежу признавању и овлашћењу ОИК-а.

То су дуљи курсеви, који могу бити у распону од двије до пет година, и укључују формулацију проблема без преседана који се мора развити у специфичном и специфичном смислу теорије. На крају курса студент добија диплому са академским називом мајстор или доктор.

За разлику од "лато сенсу" постдипломских курсева који укључују курсеве специјализације и МБА. На крају курса студент добија потврду о завршеном курсу.