ПИС ПАСЕП

Шта је ПИС ПАСЕП:

ПИС ПАСЕП је скраћеница од Програма друштвене интеграције и Програма за формирање јавног патролног наслијеђа (ПАСЕП), који су социјални доприноси које доспијевају у власништво предузећа. ПИС ПАСЕП је број регистрован у ЦНПЈ картици или у документу за регистрацију запослених.

ПИС ПАСЕП има за циљ финансирање исплате осигурања за случај незапослености, плаћања и учешћа у приходима органа и ентитета, и за запослене у јавним и приватним предузећима. ПИС ПАСЕП је такође врста сигурности ФГТС-а (Гарантни фонд према времену пружања услуге).

ПИС / ПАСЕП је такође владин програм за допуну, који постоји још од Устава из 1988. Приходи од ПИС-а могу се повући сваке године, али само у посебним случајевима као што су одлазак у пензију, смрт или тешка болест, је довољан разлог.

ПИС ПАСЕП је створен са функцијом интеграције живота запослених, као што је развој компаније, уз омогућавање боље расподјеле прихода широм земље.