Социал Адјустмент

Шта је социјално прилагођавање:

Социјално прилагођавање је способност појединца да тражи хармонију у друштву у којем живе. Друштвено прилагођавање је када људско биће има одређено понашање у друштву, како би се прилагодило њему, без икаквог конфликта.

Социјално прилагођавање је процес који тера људе да се интегришу и прилагоде друштву, а тај процес доприноси одржавању друштвеног поретка. Када се прилагодимо околини, то значи да је неко признао и интернализовао вриједности и симболе друштва.

Један од циљева друштвене прилагодбе је да се створе норме у друштву, да се људи понашају у складу са утврђеним нормама и минималним вриједностима, и да дјелују у складу с улогом која је додијељена себи. Друштвено прилагођавање ће такође зависити од културе и окружења у које је појединац убачен.