Цласс Фигхт

Која класна борба значи:

Класна борба је супротност између различитих класа друштва. Класна борба није само конфликт, она укључује економију, политику и друштво у цјелини. Термин класна борба била је деноминација коју је створио немачки филозоф Карл Маркс.

Класне борбе су постојале још од средњег века, када су се владајуће класе попут краљева и буржоазије бориле са радницима, а понекад чак и насилно. Доминантне класе врше своју власт на ауторитаран начин, генерално, а то доводи до сукоба са представницима нижих класа.

Филозофи Карл Маркс и Фридрих Енгелс створили су термин класне борбе да би одредили сукобе који постоје између припадника виших класа и оних из нижих класа. За Маркса, класне борбе су током година биле један од неколико разлога за револуције у светској историји. Маркс је поделио друштво на власнике, које су представљали буржоазија, и раднике, које је представљало пролетаријат, који су били једини радници.

Филозофи верују да ће класна борба само окончати крај капитализма, а самим тим и крај подјеле друштвених класа.