Цаноницал

Шта је канонско:

Каноник је придјев који карактерише оно што је у складу са канонима, са нормама које су успостављене или договорене.

Цаноницал има посебно значење када се говори о римокатоличкој цркви, пратећи различите елементе повезане са Црквом: канонско вино, канонски обред, канонска молитва, списак светаца признатих од стране цркве, итд.

Кодекс канонског права је скуп норми (канона) који управљају црквеном дисциплином, дефинишу административну хијерархију, права и дужности католичких верника, сакраменте и могуће санкције за кршење норми.

У граматици и лингвистици, назива се канонска граматичка структура која слиједи норме дефинисане у граматици. На пример, субјект + предикат је канонска синтактичка структура термина реченице.

У математици, канонска форма је једноставан облик представљања неког математичког објекта, који је матрица, једна једнаџба или формула. У односу на матрице, канонски облик Јордана је један од најпознатијих.