Изузетак

Шта је изузетак:

Изузетак значи нешто што није уобичајено, што није дио правила. Изузетак се дешава када се нешто необично догоди, што је незапамћена чињеница која до сада није направљена или позната, и направљен је изузетак.

Изузетак се може односити и на појединце, на примјер, рећи да је тај дјечак или дјевојчица изузетак, односно да се разликују од других, да имају начин размишљања и / или дјеловања који је необичан, који нису исти као другим људима на њихов начин гледања на живот.

Изузетак је термин који се користи иу правној области, у парничном поступку, а то је када одбрана оконча тужбу, овај изузетак се дешава када се предузме законска радња како би се затворио случај. То је индиректна одбрана (у односу на директно оспоравање), у којој окривљени, без порицања чињенице коју је потврдио аутор, тврди своје право у циљу елуирања или парализирања радње (сумње, неспособности, рес јудицата, итд.).