Емпиријско знање

Шта је емпиријско знање:

Емпиријско знање је израз чији се смисао односи на знање стечено посматрањем . То је облик знања који је резултат здравог разума, понекад заснован на искуству, без потребе за научним доказима.

На основу емпиријских сазнања може се знати да одређена акција изазива реакцију без да, међутим, зна који је механизам од акције до реакције. Пример за то је вековима био знање да је ослободио неки предмет, да се ослободи док не нађе нешто што га може одржати, чак и пре него што је позната теорија гравитације.

Бити емпиријско знање стечено наивно, само посматрањем и на основу једноставних закључака, понекад је подложно грешкама. На пример, вековима је прихваћено као плод емпиријског знања да се Сунце окреће око Земље, а наука је касније дошла да покаже да, супротно ономе што наша перцепција може указивати, у стварности је Земља врти се око Сунца.

Друге врсте знања су: научно знање, теолошко знање, филозофско знање итд.