Грантор

Шта је Концедент:

Концедент је интервениент као заинтересована страна са јавним актом, уговором-обећањем или било којом другом врстом уговора. Концедент је онај који одобрава дјело и он је тај који га прима.

Када особа направи пуномоћ, она даје овлашћења некоме да их користи у своје име. Када се право или моћ пренесе на некога, особа даје.

Када се изда одобрење или дозвола од владе да би се истражило одређено место, појединац прима грант, у том случају влада је давалац, а онај који тражи је давалац.

Концедент је законски термин латинског порекла који се користи у пословним уговорима, како би се одредиле стране које интервенишу у одређеном послу.

У уговорима, умјесто навођења имена странака у цијелом тексту, појмови "први концедент" или "други даватељ" користе се за означавање обје стране (извођача и извођача радова).

Одобрен и одобрен

Као што је речено, давалац је појединац који даје грант, док је даривање онај који га прима.

Сазнајте више о значењу Гранта и Концедента.