5 Главни узроци социјалне неједнакости

Социјална неједнакост је неравнотежа услова живота међу грађанима једне земље . Она се у основи дефинише кроз двије карактеристике: економске разлике и разлике у приступу основним правима међу друштвеним слојевима.

Сада знате главне узроке који потичу друштвену неједнакост:

1. Слаба расподела прихода

Слаба расподела прихода је вероватно највећи узрок друштвене неједнакости у земљи. Слаба расподјела дохотка настаје када постоји неравнотежа између становништва које има високе приходе и најсиромашније популације.

У лошој дистрибуцији дохотка постоји мали број људи или породица са високом концентрацијом прихода (богатство). Становништво највећим дијелом живи на нижим примањима, често недовољно за основни опстанак.

Слаба расподјела прихода доводи до проблема познатог као концентрација прихода, а то је управо концентрација већине прихода земље у рукама мале друштвене групе. Као посљедица тога, преостали дио прихода је подијељен између осталих друштвених класа.

2. Недостатак приступа квалитетном образовању

Схаре Твеет Твеет

Низак образовни ниво земље је такође један од узрока друштвене неједнакости, јер је лош квалитет образовања посљедица ниског квалитета стручне и техничке обуке. Као резултат тога, грађани не постају добро припремљени да се такмиче и преузимају добре послове.

Потешкоће у приступу квалитетном образовању се манифестују на неколико начина:

  • због недостатка места у школама,
  • ниског квалитета понуђене наставе,
  • малим улагањем у јавне образовне политике,
  • услед лоших услова очувања у школама,
  • потешкоће везане за превоз ученика,
  • безбедности у школској средини.

У земљама са широким друштвеним неједнакостима, квалитетно образовање би требало да буде међу приоритетима владе, јер помаже да се смање стопе неједнакости кроз социјалну инклузију.

3. Недовољна владина улагања

Схаре Твеет Твеет

Недостатак владиних инвестиција је још један узрок друштвених неједнакости. То је дио обавезе владе да изврши адекватна и довољна улагања у областима које омогућују грађанима приступ правима која морају бити зајамчена свима.

Постоје нека од ових права: приступ здравственим услугама, основно образовање, обука за рад, становање и јавна сигурност. Такође пате од недостатка инвестиционих области као што су култура, слободно вријеме, јавне политике и социјална помоћ.

Владине инвестиције могу бити недовољне из неких разлога. Може се десити, на примјер, да држава нема довољно ресурса да задовољи захтјеве свих услуга које су потребне, како за функционирање владе, тако и за задовољавање потреба становништва.

Ако се то догоди и влада не успије да уложи адекватне инвестиције, услуге које се нуде становништву неће бити квалитетне или ће бити недовољне да би задовољиле потражњу земље.

Исто тако, планирање владе такође мора бити успјешно у одлучивању које јавне политике треба да имају приоритетно финансирање како би се осигурало да цјелокупно становништво има приступ тим правима.

4. Потешкоће у приступу основним услугама

Други узрок друштвене неједнакости је тешкоћа у приступу правима и услугама које треба да буду гарантиране свим становницима земље. Примјери су: приступ основним правима на исхрану, становање, образовање, здравље, сигурност и могућности запошљавања.

У неједнаким земљама, прилично је уобичајено да јавне услуге, које нуде владе грађанима, буду недовољне да задовоље потражњу становништва, а често и не адекватног квалитета. Као последица тога, они који имају довољно прихода имају приступ тим услугама приватно.

Према томе, они који немају финансијске услове за плаћање приватних услуга имају више потешкоћа у приступу овим правима, ако их владе не нуде или им се пружа лош квалитет.

5. Слаба администрација јавних ресурса

Схаре Твеет Твеет

Лоше управљање јавним ресурсима је лоше управљање одлукама које се односе на кориштење јавног новца. Лоше управљање ресурсима може постојати због недостатка владиног планирања, у случајевима када влада не доноси исправне одлуке о буџету, а не врши неопходну подјелу инвестиција за сваку област.

Злоупотреба јавног новца може се десити доношењем погрешних одлука које доводе до расипања јавних средстава и инвестиција у пројекте, куповину, политике и радове који нису приоритет.

Треба напоменути да су постојање случајева корупције и прања новца такође фактори који погоршавају ситуацију. У овим случајевима, уобичајено је да се новац преусмјерава у политичке схеме које се користе за гарантирање права становништва и финансирање услуга.

Сазнајте више о значењу социјалне неједнакости, сиромаштва и социјалне угрожености.