Сендер

Шта је пошиљалац:

Пошиљалац је онај који шаље пошту . Информације о пошиљаоцу (који шаље писмо) морају бити на полеђини коверте.

Подаци које пошиљалац мора доставити да би послао преписку су:

  • Име пошиљаоца
  • Врста и назив улице + Број + Допуна (ако постоји)
  • Име сусједства
  • Назив локалитета + Акроним Федеративне јединице (УФ)
  • Земља (само ако је пошиљалац у страној земљи).
  • ЦЕП

У случају наруџби посланих картоном или другим пакетима који нису коверте, информације пошиљаоца морају бити прописно идентификоване у највидљивијем простору на паковању.

Ако је адреса примаоца нетачна или се не може контактирати, писмо се враћа пошиљаоцу поштанском службом.

Види такође: Значење ЦЕП-а.

Пошиљалац и пријемник

Као што је речено, пошиљалац је онај који шаље писмо, а прималац је лице (физичко или правно) које прима налог .

Као што се може видјети на слици испод, простор намијењен приматељу (испред омотнице) мора садржавати информације о одредишту писма.

Сазнајте више о разлици између пошиљаоца и примаоца.