Легал Псицхологи

Шта је правна психологија:

Правна психологија је област психологије која окупља професионалце који су укључени у интеракцију између психологије и права . Примарна улога психолога у области правде је да помогне у питањима која се односе на ментално здравље оних који су укључени у процес.

Да бисте постали правни психолог, потребно је да стекнете специјалистичке постдипломске студије из ове области, или да поднесете конкурс Савезног савета за психологију ради стицања дипломе.

Правна психологија је једна од области знања и истраживања у оквиру психологије, са важном сарадњом у областима грађанства, насиља и људских права.

Међу активностима правног психолога је праћење у оквиру затворског система. Као експерт можете радити на изради извјештаја о менталном здрављу странака, које се могу придружити процесима како би се помогло суцу у његовој одлуци.

Правни психолог такође дјелује у посредовању у парницама, приликом свједочења, иу осјетљивим областима као што су породично право, процеси насиља у породици, усвајање, старатељство над малољетницима, између осталог.

Термин Форензичка психологија се такође користи за означавање правне психологије, иако се мање користи у Бразилу.

Неки аутори указују на то да речи дефинишу различита поља, да је "легалан" свеобухватнији израз над целом правном области, док је "форензичар" више усмерен на форум или суд. А пошто нема консензуса о његовом концепту, оно што је познато је употреба дефиниције или друге, која следи склоност професионалца, ако желите да се уклопите у правног или форензичког психолога.

Сазнајте више о значењу форензике.

Једна од области дјеловања унутар правне психологије је Криминалистичка психологија, која је више посвећена кривичном праву. Овај тип психолога је позван да поступа у кривичним поступцима на различите начине, као што је процјена осумњичених, разумијевање криминалних мотивација и откривање опасног понашања.