Обични закон

Шта је обичан закон:

Обични закон је најчешћа нормативна врста предвиђена савезним Уставом и која уређује норме опште и апстрактне форме.

Обични закони могу се рјешавати било којим питањем, осим оних који су резервисани за допунске законе и унутрашње послове Националног конгреса, који се уређују уредбама и одлукама.

Обични закони се сматрају примарним нормативним актима, тј. Они стварају, мијењају и гасе права након законодавног процеса и прописа који су директно изражени у федералном Уставу. Други основни нормативни акти су:

 • амандмане на Устав
 • комплементарним законима
 • делегирани закони
 • привремене мјере
 • законске уредбе
 • резолуције

Разлике између обичног права и комплементарног права

Разлике између обичних закона и комплементарних закона произилазе из савезног Устава и имају материјалну и формалну природу. Разлика у материјалној природи односи се управо на материју која се може регулисати сваком врстом закона, а формална разлика се односи на процес одобравања који сваки од њих има.

Питања су се бавила законом

Комплементарно право има ограничено поље дјеловања које је одређено у Уставу СРЈ, то јест, нека питања се могу регулирати само кроз ову врсту закона. Ово се дешава у питањима која су већ предвиђена Уставом на површан начин и која захтијевају допуну.

Уобичајени закон предвиђа такозване преостале ствари, тј. Све што није резервисано за комплементарне законе, законске уредбе или резолуције.

Према СТФ-у, не постоји хијерархија између комплементарних закона и обичних закона. Међутим, резервација материјала има сљедеће посљедице: материјално допунски закон не може бити опозван обичним законом (с обзиром да не може доносити законе о тим питањима), али допунски закон увијек може укинути обичан закон .

Процес одобравања

Да би се усвојио допунски закон, неопходно је да апсолутна већина, односно више од половине чланова Националног конгреса, подржава пројекат.

Гласање за усвајање обичног закона врши се простом већином, односно већином посланика који су присутни на дан гласања о предлогу закона.

Формално допунски закони (који се одобравају апсолутном већином, али се не баве питањима која се односе на комплементарне законе) могу се укинути уобичајеним законима.

Обични рачун

Обични рачун је документ који иницира законодавни процес за стварање или измјену обичног закона. Законодавни процес је скуп свих фаза које су неопходне за усвајање закона, од приједлога до фазе гласања.

Ко може предложити обичан рачун?

Према члану 61 Устава СРЈ, иницијатива редовних закона је:

 • било ком члану или Комитету посланика
 • сваком члану Савезног Сената или Националног Конгреса
 • председнику Републике,
 • Врховном савезном суду,
 • високим судовима,
 • државном тужиоцу Републике
 • и грађани путем народне иницијативе, са потписом најмање 1% бирачког тијела земље, распоређених у најмање пет држава, са најмање 0, 3% бирача сваке од њих.

Делегирани закони

Делегирани закони су закони које је сачинио предсједник Републике након одобрења Националног конгреса, који би требао одредити садржај и рокове делегације.

Према члану 68, став 1 Савезног устава, делегирани закони не могу доносити законе о:

 • акти искључиве надлежности Националног конгреса;
 • подлеже допунском закону;
 • организација правосуђа и јавног тужилаштва, каријера и гаранција њених чланова;
 • држављанство, држављанство, индивидуална, политичка и изборна права;
 • вишегодишњи планови, буџетске смјернице и буџети.

Након усвајања закона који је делегирао Национални конгрес, он улази у правни систем са статусом редовног права.