Без даљих проблема

Шта значи израз "без даљег одлагања" значи:

Без даљег одлагања је популаран израз који преноси идеју да се не чека нешто више, да се избегне одређена тема и да се дође до тачке, без одлагања или интервала.

Реч делонгас је изведена из глагола делонгар, што значи одлагање, одлагање, одлагање и задржавање. Према томе, значење израза је да се избегне постојаност стања кашњења и одлагања за реализацију или конкретизацију одређене ствари.

Овај израз се такође може користити као упозорење или упозорење, тако да друга особа престане да одлаже, на примјер, и почиње да обавља функцију или активност која је њихова обавеза и одговорност.

Пример: "Без даљег одлагања представићемо главног добитника награде".

Особа која може нешто да уради или објасни без одлагања значи да је она директна, језгровита и да не треба дуго да се постигне циљ.

На енглеском језику израз "без даљег одлагања" може бити преведен, без губитка свог изворног значења, на: равно до тачке или кратку причу, зависно од контекста.

Види и: значење одлагања.