Ибидем

Шта је Ибид:

Ибидем је начин на који се упућује на рад који је већ раније споменут на тој страници текста.

То је термин на латинском језику који значи на истом месту и користи се као библиографска референца у Бразилу, заједно са другим латинским изразима као што су идем и апуд.

Према Асоцијацији бразилских техничких стандарда, АБНТ, термин ибидем замењује цитирање рада и страницу која је раније цитирана на истој страни научног текста.

Према правилима АБНТ-а, први цитат аутора и дела мора представљати комплетну референцу. Накнадне референце се замењују латиничним изразима, како би се избегло понављање.

Ибидем се користи у фуснотама да замени име дела, када је већ цитиран и само мења референтну страницу.

Пример:

1 БАУМАН, 2001. стр.36.

2 Ибид., П. (или Ибид., 49)

Ибид је скраћеница за Ибид.

Дитто и Ибидем

Исто је и латинска реч која се користи у библиографским референцама. Идем значи "исто", и користи се за навођење истог раније поменутог аутора и на тај начин избегава понављање.

Док Ибидем значи на истом месту, односно на истој или истој страници.

Дакле, употреба идема и ибидема истовремено у референцама је сувишна, јер ибидем већ претпоставља да је то исти аутор, јер је то исти рад.

Види такође значење Идема.